Antennanalysator MFJ-269

Nu finns KRA:s antennanalysator tillgänglig för klubbens medlemmar! Bosse, SM6PID, som har analysatorn, lånar ut den veckovis. Kontakta Bosse för att få låna den. Kontaktuppgifter framgår av ’Styrelse’ ovan.

Nedan listas vem som har analysatorn. Du kan också kontakta denne för att överta lånet. Den som lämnar ifrån sig analysatorn, antingen det är PID eller någon annan, mailar alltid webmaster med uppgift om vem som har den. Adressen till webmaster framgår av startsidan.

Lånelista antennanalysator MFJ-269

2019-07-01
Analysatorn finns nu hos Bosse, SM6PID

Kommentera