Länkar

KRA:s länklista (senast reviderad 2014-10-01). Tips på webbsidor med läsvärt innehåll till webmaster tack.

ESR Experimenterande Svenska Radioamatörers medlemsblad ESR Resonans