Extra Årsmöte 4 april

KALLELSE
Medlemmarna i föreningen Kungsbacka Radioamatörer kallas härmed till
extra årsmöte onsdagen den 4 april 2018 klockan 19.00 i ordinarie möteslokal, 
Vässingsövägen 66, Onsala.  Stadgeenliga ärenden.