Repeater

2m-repeater SK6RJW – RV58

Sändarfrekvens:
Mottagarfrekvens:
Sändare:
Mottagare:
Antenn:
Höjd över mark:
Höjd över hav:
Uteffekt:
Logik:
Lokator:
Subton:
DTMF:
1750 Hz
:
145.725 MHz
145.125 MHz
Motorola GM 350 25 watt
Motorola GM 340 -120dBm
Comet GP-6
cirka 20 meter
cirka 37 meter
15 watt efter kavitetsfilter
HamController Mk2
JO67BL
114,8 Hz (RX/TX)
 6
ja

 70cm-repeater SK6RJW – RU378

Sändarfrekvens:
Mottagarfrekvens:
Sändare:
Mottagare:
Antenn:
Höjd över mark:
Höjd över hav:
Uteffekt:
Lokator:
434.725 MHz
432.725 MHz
Motorola GM 380 25 watt
Motorola GM 360 -120 dBm
Comet GP-6
cirka 20 meter
cirka 37 meter
15 watt efter kavitetsfilter
JO67BL
De båda repeatrarna är ihopkopplade och går således parallellt. De drivs med gemensam logik och använder samma antenn. Båda kan öppnas på något av följande sätt: Genom subton 114,8 Hz (RX/TX), med DTMF 6, eller genom 1750-ton.

2 tankar om “Repeater”

 1. Repeatrarna agerar numera som separata reläer.
  R5 (2
  mtr) har id SK6KY/R kör på den gamla ICOM-repeatern och öppnas endast med 1750 Hz ton.
  RU378 (70 cm) använder Motorolorna som innan. Antennen sitter dock under taket något avskärmat. Täcker endast inom tätorten mot handburna och mobila stationer. Öppnar med 114,8 Hz och DTMF 6 , 1750 ton momentant.

  Ombyggnad till ordinarie konstellation pågår. Mer info kommer ……
  / Göran SM6JNS

  1. Repeatern är nu återställd till ordinarie version enligt beskrivning högs upp på sidan D.v.s. att 2 mtr delen är sammankopplad med 70 cm delen. Öppnar man på 2 mtr, öppnar även 70 cm .
   Båda öppnar på, PL 114,4 Hz, DTMF 6 eller 1750 Hz
   /Göran SM6JNS

Lämna ett svar