KRA Årsmöte kl 1900 , 6 mars 2019

KRA  Kungsbacka RadioAmatörer har årsmöte 6 mars kl 1900.   Direkt efter hålls ordinarie månadsmöte .  

Kaffe med tilltugg finns . 

Välkomna 

 

Sekr  SM6JNS  Göran