KRA Bladet -utgivningen är vilande tillsvidare

KRA-bladet är Kungsbacka Radioamatörers medlemsblad. 2013 är
årgång nummer 37. Bladets redaktör är Bengt E. Jansson SM6GDU.
Det ges ut nio gånger om året och distribueras som en PDF-fil strax
innan månadsmötena. Oftast innehåller bladet åtta eller tolv sidor i
format A5.  OBSERVERA:  UTGIVNINGEN ÄR VILANDE FR O M  2016 OCH T.V.

KRA-bladet innehåller klubbinformation och amatörradio-
relaterade artiklar. Medlemmarna medverkar med bland annat tekniska artiklar, reseskildringar och ”så här gjorde jag”-artiklar.

Gamla nummer av KRA-bladet finns arkiverade (från 2005 och framåt) och kan hämtas nedan.

Äldre nummer av KRA-bladet finns att erhålla efter särskild överenskommelse med SM6GDU – Bengt

För att kunna se KRA-bladen behöver du en pdf-läsare. Om du inte redan har en sådan finns den att hämta här. Detta är en gratisvariant…