SM6NM – Permanent amatörradioanläggning vid Världsarvet Grimeton

Varbergs Sändareamatörer (VSA) inbjuder till möte i Grimeton om SK6SAQ – Permanent amatörradioverksamhet vid Världsarvet Grimeton lördagen den 8 mars 2014 kl . 13.
Läs mer…