SM6NZV – ESR Resonans 4 2012

Ett nytt nummer av ESR, Experimenterande Svenska Radioamatörers förnämliga skrift ESR Resonans har utkommit. Läs eller hämta på http://www.esr.se/resonans