SM6NZV – Kortvågslyssning i framtiden?

Vi får ideligen rapporter om att BC-stationer tystnar, både på långvåg, mellanvåg och kortvåg. Många är de länder som vill spara pengar genom att helt eller delvis ”sända” på Internet: VOA, Radio Canada International och Voice of Russia är bara några exempel. Men det finns också glädjande nog en del nya stationer som dyker upp på banden.

En känd DX-are och skribent är Thomas Witherspoon. Läs hans långa resonemang om framtidens kortvågslyssning på http://swling.com/blog/2014/11/does-shortwave-radio-have-a-future/