SM6PID – Fieldday på Fjärås Bräcka 9 juni

Hej!

Igår onsdag kväll hade vi den utannonserade sommarträffen i klubblokalen.

Då kom vi fram till att det nog vore roligt att träffas uppe på Fjärås Bräcka
och försöka köra lite radio nu på söndag, dvs den 9 juni. Tid från ca 09.00
finns vi på p-platsen i södra delen av området, vid ”Naturum”.

Det hela blir tämligen oorganiserat, vi sätter upp lite antenner och apparater
där det passar, så får vi se vad som händer!

Alla är välkomna!

”Naturum” har öppet på bl a söndagar, där finns café, utställning mm.

73 de Bosse / SM6PID