SM6PID KRA:s 2m- och 70cm-repeatrar ihopkopplade

De båda repeatrarna är nu ihopkopplade och går således parallellt. De drivs med gemensam logik och använder samma antenn.

Båda kan öppnas på något av följande sätt: Genom subton 114,8 Hz, med DTMF 6, eller genom 1750-ton. Har man öppnat via subton hörs ett ”S” när man släpper PTT:n och ett ”D” om man öppnat med DTMF, annars hörs ett ”E”.

2m-repeatern använder kanal RV58 och 70cm-repeatern kanal RU378.