SM6SIM – För dom som inte kunde vara määä!

Tångahed Field Day 2013-08-31. 16 minuter video av SM6DQA Lennart Hallberg. http://www.youtube.com/watch?v=g0stuLnawGI