Årsmöte 2020

Välkomna på Kungsbacka Radioamatörers årsmöte onsdagen den 4 mars 19:00 i klubblokalen, Onsala Hv-gård, Vässingsövägen 66, Onsala.  Direkt efter årsmötet hålles ett ordinarie månadsmöte.   Dagordning för årsmötet Mötets öppnande Val av ordförande för mötet  Val av sekreterare för mötet Tillkännagivande av röstlängd Val av två personer, tillika rösträknare att justera dagens protokoll Fråga om […]

Fortsätt läsa