22 mars 2023

Välkommen till Kungsbacka Radioamatörer

Kungsbacka radioamatörer har funnits sedan 1961 och har sin lokal ute på onsala.

Styrelse:

Ordf Bo Dahlqvist SM6PID

Vise ordf Leif Ytterström SM6KXN

Kassör Björn Runmalm SM6FRI

Sekr Göran Sandqvist SM6JNS

Vi har månadsmöte första onsdagen varje månad klockan 19.00

Välkommen till oss!


KRA-medlemmar,

Kungsbacka Radioamatörers årsmöte äger som tidigare meddelats rum i vår klubblokal

ONSDAGEN DEN 1 MARS 2023 KL 19.00.

Direkt efter årsmötet sker ett ordinarie månadsmöte och därefter bjuder vi på kaffe.

På årsmötet skall de stadgeenliga punkterna gås igenom och dessutom förslaget till stadgeändring
som blev godkänt på februarimötet, detta bifogas härmed för kännedom. De just nu gällande
stadgarna kan man hämta på vår hemsida, www.sk6ky.se/stadgar.

Hjärtligt välkomna!

KRA Styrelse
Bosse /SM6PID