9 december 2022

Välkommen till Kungsbacka Radioamatörer

Kungsbacka Radioamatörer har årets sista medlemsmöte

           ONSDAGEN DEN 7 DECEMBER 2022  KL 19.00

lokalen är fd Hv-gården, Vässingsövägen 66.

Medlemmar och gäster hälsas hjärtligt välkomna!

Vi summerar det gångna året och planerar inför det kommande.
Alla idéer och förslag till aktiviteter mottages tacksamt.

Radioschacket är naturligtvis öppet för den som vill köra något QSO.

Fikaservering i vanlig ordning.

V  Ä  L  K  O  M  N  A   !


/Bosse -SM6PID


Kungsbacka radioamatörer har funnits sedan 1961 och har sin lokal ute på onsala.

Vi har månadsmöte första onsdagen varje månad klockan 19.00

Välkommen till oss!