Hem

Kungsbacka Radioamatörer (KRA) – SK6KY

KRA etablerades 1961 och har ett 50-tal medlemmar. De representerar flera intresseområden inom amatörradion: DXCC-jakt, EME-trafik, digitala moder, egenbygge och många fler. Klubben hyr en lokal och har ett eget shack med HF- och VHF-transceivrar. En 15 meters Vårgårdamast ger möjlighet för flera antenner.

Medlemmarna träffas på flera sätt: varje lördag kl 17:00 körs KRA-nätet och den första helgfria onsdagen i varje månad är det månadsmöte kl 19:00. Månadsmötet innehåller dels en formell del där information om aktuella ämnen utbyts och där livliga diskussioner förs, dels en fikastund med mer informell samvaro. Utöver dessa tillfällen finns också möjlighet att träffas på klubbaftonen, i regel den tredje onsdagen i månaden.

Klubben ordnar också byggaftnar med kunniga handledare. På nyårsdagen brukar det bli rävjakt i trakterna kring klubblokalen. Ibland samlas ett antal medlemmar för att göra en gemensam resa till ett intressant mål. Nio gånger om året kommer klubbens medlemsblad KRA-bladet med klubbinformation och amatörradiorelaterade artiklar.