17 juli 2024

KRA Månadsmöte 7 Juni kl 1900. SM6YEC Mattias föredrag om portabelradio.

Kungsbacka RadioAmatörer, KRA,  håller ordinarie månadsmöte onsdag 7 Juni kl 1900.
Som vanligt samlas vi i Rusthållets samlingslokal , Vässingsövägen 66, Onsala.
Kaffe o fikabröd tillhandahålles till en moderat kostnad.

Efter månadsmötet hålls föredrag om Portabelkörning.
Kom i gång portabelt! SMFF WWFF POTA

Mattias, SM6YEC berättar om sina erfarenheter
med portabel-körning på kortvåg, radioutr, antenner, strömförsörjning m.m.
SM6JNS. KRA sekr