22 juni 2024

KRA Juni Månadsmöte 1 Juni kl 1900

Stadgar-för-Kungsbacka-Radioamatörer

 

Kungsbacka RadioAmatörer håller ordinarie månadsmöte kl 1900 1 juni 2022

Plats är Vässingsövägen 66 Onsala.
Gäster och medlemmar hjärtligt välkomna

Styrelsen genom sekr. SM6JNS Göran