22 juni 2024

Juni månadsmöte med Kungsbacka Radioamatörer

Välkomna till månadsmöte med Kungsbacka Radioamatörer. Vässingsövägen 66 , Onsala.

Nedan finns dagordningen och tänk över om det finns frågor eller tips på verksamhet som kan tas upp på mötet.

Styrelsen SM6JNS Göran

KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER
SK6KY

DAGORDNING
Sammanträdesrum 2024-06-05
Månadsmöte med Kungsbacka Radioamatörer
—————————————–
1. Mötet öppnas

2. -Fika-fixare.
-Sopare

3. Hänt sedan sist
– SL-test 11 maj SL6ZF

4. Ekonomi

5. Teknikärenden
– Repeatern status ?
– Ny antenn för R5,an
– APRS Digi/Node
– SVX-link
– DMR-repeater

6. Kommande aktiviteter:
– OSO 14 nov 1300
– Rattlegram

7. Övriga frågor

8. Nästa månadsmöte Onsd 4 Sep. kl 1900.

9. Mötets avslutande