17 juli 2024

KRA månadsmöte 1 november

Kungsbacka Radioamatörer har månadsmöte i klubblokalen vid Vässingsövägen 66
onsdagen den 1 november klockan 19.00.

Medlemmar och gäster hälsas hjärtligt välkomna. Vi rasslar igenom de formella
punkterna och sedan blir det fika och diverse tekniksnack.

V ä l k o m n a !

Bosse
SM6PID