22 juni 2024

Årets första månadsmöte 3 januari

Föreningen Kungsbacka Radioamatörers medlemmar tillönskas ett

G O T T N Y T T Å R 2 0 2 4

Det nya årets första månadsmöte hålles onsdagen den 3 januari
klockan 19.00. Lokalen är som vanligt Vässingsövägen 66, fd Hv-gården.

Vi drar upp riktlinjerna för vårens och sommarens aktiviteter. Kom gärna
med förslag och önskemål.

VÄLKOMNA!

KRA Styrelse
/Bosse SM6PID