18 maj 2024

GRATTIS!!!

Vi har fått en ny radioamatör i klubben och när hände det senast?

Våran nya medlem Erik Larsson avlade provet den 26:e och klarade det.

Nu har han valt signalen SA6ELZ och finns nog QRV den mesta av tiden.

Han blir väldigt glad för alla QSO och han är på hugget.

Kanske han överraskar oss med något på kommande månadsmötet…

73 de Christer