22 juni 2024

Månadsmöte december

Kungsbacka Radioamatörer har sedvanligt månadsmöte onsdagen den 6 december 2023 klockan 19.00.

Lokalen är fd Hv-gården, Vässingsövägen 66. Medlemmar och gäster hälsas välkomna.

Vi sammanfattar det gångna året och drar upp planerna för 2024. Fika finns för 10 kr.

V Ä L K O M N A !

Bosse
SM6PID