Repeater

2m-repeater SK6RJW – RV58

Sändarfrekvens:
Mottagarfrekvens:
Sändare:
Mottagare:
Antenn:
Höjd över mark:
Höjd över hav:
Uteffekt:
Logik:
Lokator:
Subton:
DTMF:
1750 Hz
:
145.725 MHz
145.125 MHz
Motorola GM 340 25 watt
Motorola GM 340 -120dBm
Comet GP-6
cirka 20 meter
cirka 37 meter
15 watt efter kavitetsfilter
HamController Mk2
JO67BL
114,8 Hz
 6
ja

70cm-repeater SK6RJW – RU378

Sändarfrekvens:
Mottagarfrekvens:
Sändare:
Mottagare:
Antenn:
Höjd över mark:
Höjd över hav:
Uteffekt:
Logik:
Lokator:
Subton:
DTMF:
1750 Hz:
434.725 MHz
432.725 MHz
Motorola GM 360 25 watt
Motorola GM 360 -120 dBm
Comet GP-6
cirka 20 meter
cirka 37 meter
15 watt efter kavitetsfilter
HamController Mk2
JO67BL
114,8 Hz
6
ja
De båda repeatrarna är ihopkopplade och går således parallellt. De drivs med gemensam logik och använder samma antenn. Båda kan öppnas på något av följande sätt: Genom subton 114,8 Hz, med DTMF 6, eller genom 1750-ton.I shacket i Onsala finns dessutom en crossbandsrepeater som ökar möjligheten att nå repeatrarna. Det den hör på 145,125 MHz skickar den samtidigt iväg på 432,725 MHz och vice versa, beroende på vad den hör först och bäst. Signalen tas emot i Kba och drar igång repeatersändarna på 145,725 resp 434,725 MHz

Kommentera