16 april 2024

Kungsbacka Radioamatörers årsmöte

KRA-medlemmar,

Kungsbacka Radioamatörers årsmöte äger som tidigare meddelats rum i vår klubblokal

ONSDAGEN DEN 1 MARS 2023 KL 19.00.

Direkt efter årsmötet sker ett ordinarie månadsmöte och därefter bjuder vi på kaffe.

På årsmötet skall de stadgeenliga punkterna gås igenom och dessutom förslaget till stadgeändring
som blev godkänt på februarimötet, detta bifogas härmed för kännedom. De just nu gällande
stadgarna kan man hämta på vår hemsida, www.sk6ky.se/stadgar.

Hjärtligt välkomna!

KRA Styrelse
Bosse /SM6PID