18 maj 2024

Medlemsmöte Februari

Kungsbacka Radioamatörer har medlemsmöte

ONSDAGEN DEN 1 FEBRUARI 2023  KL 19.00

 

Lokalen är fd Hv-gården, Vässingsövägen 66.

Medlemmar och gäster hälsas hjärtligt välkomna!

Vi summerar det vad som hänt sedan senast och planerar inför det kommande.
Alla idéer och förslag till aktiviteter mottages tacksamt.

Radioschacket är naturligtvis öppet för den som vill köra något QSO.

Fikaservering i vanlig ordning.

V  Ä  L  K  O  M  N  A   !

/Bosse -SM6PID